Zarząd

ZARZĄD:
Skład organu reprezentacji:
Izabela Dobosz – PREZES
Justyna Królicka – Vce PREZES
Piotr Piwoński – SEKRETARZ
Dagmara Malinowska – SKARBNIK
Robert Nowacki – CZŁONEK ZARZĄDU
Zofia Chuda – CZŁONEK ZARZĄDU