Kampania wyborcza w Irlandii 2019

8 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, przygotowanymi przez organizację Forum Polonia, dotyczącymi kampanii mającej na celu zachęcenie Polaków w Irlandii do aktywnego uczestnictwa w irlandzkich wyborach lokalnych, które odbędą się 24 maja br.
Kampania informacyjna jest wspierana przez Ambasadę RP w Dublinie.

Celem kampanii jest uświadomienie Polonii o przysługujących im w Irlandii prawach wyborczych oraz zachęcenie do korzystania z nich.
Aktywność obywatelska i włączenie się w życie swojej społeczności lokalnej to obowiązek i przywilej tych, którzy uczynili z Irlandii swój dom. Jest to też milowy krok na drodze budowania silnej i zjednoczonej irlandzkiej Polonii.

Rejestracja przedwyborcza trwa do 7 maja br.

Forum Polonia jako organizacja polonijna opiera się na zaangażowaniu swoich członków, którzy działają w ramach wolontariatu na rzecz integracji polsko-irlandzkiej. Jako organizacja polonijna Forum Polonia jest apolityczna i nie popiera, ani nie wspiera żadnych opcji politycznych czy poszczególnych kandydatów startujących w majowych wyborach. Zachęca jedynie do skorzystania ze swoich praw każdego dorosłego obywatela mieszkającego w Irlandii.

www.wybory.forumpolonia.org

JESTEŚ U SIEBIE. ZAGŁOSUJ! 2019


www.forumpolonia.org

Mobilizacja Polonii w Irlandii przed irlandzkimi wyborami lokalnymi

Wybory


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *