Zgłoszenia do konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii

31 stycznia 2023

Serdecznie Państwa zachęcamy do zgłaszania kandydatur w kolejnej edycji konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii.

Zgłoszenia Kandydatów
Zgłoszeń kandydatów na etapie regionalnym i krajowym mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia, związki polonijne oraz funkcjonujące na terenie całej Irlandii oraz osoby prywatne do dnia 28.02.2023 roku przysyłając komplet dokumentów, tradycyjną pocztą na adres:

KLUB TWÓRCZEGO MYŚLENIA
20 CRESCENT COURT HOUSE
MULCAIR ROAD
DOORADOYLE
LIMERICK    V94 N8RF

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

  1. Formularza Zgłoszeniowego zawierającego informację na temat Kandydata, jego życiorys;
  2. Rekomendację organizacji zgłaszającej czyli uzasadnienie zgłoszenia z co najmniej 5 podpisami osób popierających kandydaturę oraz informację na temat rekomendującej organizacji/stowarzyszenia/związku polonijnego;
  3. Zgody kandydata na udział w konkursie,
  4. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatów można zgłaszać w 5 kategoriach:

  • biznes,
  • kultura,
  • nauka,
  • osobowość,
  • „Młody Polak”.

Regulamin-Wybitny-Polak do wglądu lub druku.

Lista Laureatów
Komisja Ekspertów wybierze i przedstawi rekomendacje do nagrody najpóźniej do końca marca 2023. Następnie listy Laureatów są niezwłocznie przekazywane do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Wszystkie niezbędne załączniki są do pobrania z naszej strony (należy kliknąć w tekst wyróżniony kolorem czerwonym).

W przypadku wątpliwości dotyczących formy i sposobu zgłaszania Kandydatów ze strony Komitetów Organizacyjnych, należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – tel. +48 22 201 26 90; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

Z wyrazami szacunku,

Prezes Klubu Twórczego Myślenia


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *